• /
     • SPOTKANIA Z EDUKACJĄ

     • Szanowni Państwo,

      mamy przyjemność zaprosić na wydarzenie on-line
      w ramach XIII SPOTKAŃ Z EDUKACJĄ

      XIII SPOTKANIA Z EDUKACJĄ on-line zostały przygotowane
      przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie
      przy wsparciu Starosty Stargardzkiego, Dyrektora Wydziału Oświaty

      oraz Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych.
      Patronat nad wydarzeniem objęli: Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Starosta Stargardzki i Prezydent Miasta Stargard.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY
      uczniów klas ósmych szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli
      i wszystkich zainteresowanych.
       

      Wydarzenie jest bezpłatne i dostępne dla każdej zainteresowanej osoby.

      Prezentacja oferty Szkół Ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

       

      jest dostępna na stronie


      https://www.emaze.com/@AOTFZIOLL/spotkania-z-edukacj      Zachęcamy do udziału w spacerze edukacyjnym oraz dzielenia się zaproszeniem
      z zainteresowanymi.

     • REKRUTACJA

     • ​​​​​​

      I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

      im. Adama Mickiewicza

      w Stargardzie

      Rok szkolny 2021/2022
       

      Ogłaszamy nabór do klas pierwszych o kierunkach:

       

      I CB– Cyberbezpieczeństwo

      przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski.

      Przedmioty punktowane (świadectwo):  język angielski, matematyka, informatyka, fizyka

      Klasa będzie, jako jedyna w województwie, realizowała program eksperymentalny „CYBER.MIL z klasą”. Program ten jest opracowany przez Wojskową Akademię Techniczną i ma poszerzyć kompetencje uczniów liceum o treści z zakresu min. kryptologii, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, technik webowych i mobilnych, programowania. Absolwenci tej klasy otrzymają preferencyjne punkty w rekrutacji na wojskowe kierunki informatyczne WAT.

      Absolwenci tego kierunku mogą też wybrać kierunki na uczelniach  cywilnych takie jak: robotyka, informatyka, matematyka stosowana, bezpieczeństwo wewnętrzne, sieci teleinformatyczne.

       Klasa będzie liczyć maksymalnie 15 uczniów.

       

      I A – Matematyczno-fizyczny
      przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język obcy.

      Przedmioty punktowane (świadectwo):  język polski, matematyka, fizyka, język obcy.

       Absolwenci tego profilu najczęściej wybierali następujące kierunki studiów:

      - robotyka, mechatronika, energetyka, architektura, budownictwo, nawigacja, geodezja.

       

      I B – Matematyczno-geograficzny
      przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia język obcy.

      Przedmioty punktowane (świadectwo):  język polski, matematyka, geografia, język obcy.

      Absolwenci tego profilu najczęściej wybierali następujące kierunki studiów:

      - ekonomia, finanse i rachunkowość, stosunki gospodarcze, nawigacja okrętowa, zarządzanie, oceanotechnika.

       

      I C – Medyczny 1
      przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia i język angielski (w klasie tej drugim językiem obcym jest język niemiecki realizowany w zakresie podstawowym).

      Przedmioty punktowane (świadectwo):  język polski, matematyka, biologia, chemia.

      Absolwenci tego profilu najczęściej wybierali następujące kierunki studiów:

      - medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, ratownictwo, biotechnologia, inżynieria biomedyczna.

       

      I D – Medyczny 2
      przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia
      i język niemiecki (w klasie tej drugim językiem obcym jest język angielski realizowany w zakresie podstawowym).

      Przedmioty punktowane (świadectwo):  język polski, matematyka, biologia, chemia.

      Absolwenci tego profilu najczęściej wybierali następujące kierunki studiów:

      - medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, ratownictwo, biotechnologia, inżynieria biomedyczna.

       

      I E – Społeczno-prawny
      przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia wiedza o społeczeństwie (w klasie tej drugim językiem obcym jest język niemiecki realizowany w zakresie podstawowym).

      Przedmioty punktowane (świadectwo):  język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

      Absolwenci tego profilu najczęściej wybierali następujące kierunki studiów:

      - prawo, administracja,  stosunki międzynarodowe, politologia, historia, archeologia.

       

      I F – Psychologiczno-pedagogiczny
      przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia
      i język obcy
      .

      Przedmioty punktowane (świadectwo):  język polski, matematyka, biologia, język obcy.

      Absolwenci tego profilu najczęściej wybierali następujące kierunki studiów:

      - psychologia, pedagogika, filologie np. polska, angielska, germańska, biologia, ochrona środowiska

     • Sukces w Szansie na Sukces

     • Warto realizować marzenie i cieszyć się z osiągnięć. Gratulujemy Łukaszowi Brodowskiemu wygranej w Szansie na sukces. 

      Następne ważne wydarzenie to występ w festiwalu piosenki w Opolu w 2021 roku.

      Jeszcze raz Gratulacje dla Łukasza i czekamy na kolejne osiągnięcia.

       

     • I Liceum Ogólnokształcące w programie cyberbezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej

     • Wojskowa Akademia Techniczna uroczyście zainaugurowała  program „CYBER.MIL z klasą”. Komisja konkursowa MON wyłoniła 16 szkół średnich (po jednej w każdym województwie) ubiegających się  o zakwalifikowanie do udziału w  programie.

      Wśród nich znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Stargardzie. Certyfikat z rąk ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odebrał dyrektor szkoły Andrzej Albrewczyński.

      Program zakłada naukę m.in.: kryptografii, historii kryptografii, cyberbezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

      W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, spotkania z wojskowymi ekspertami od cyberbezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony Narodowej pokrywa 80% kosztów nauki, pozostałe 20% to wkład własny Powiatu Stargardzkiego.

      Klasy powinny liczyć nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 uczniów. Program nauczania przedmiotów specjalistycznych w klasie cyberbezpieczeństwa realizuje się przez pierwsze 3 lata szkolne. Nauka w ostatniej klasie stanowi przygotowanie do egzaminu maturalnego.

      W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę oceny z matematyki, informatyki, fizyki oraz z języka angielskiego. Kandydaci przystępujący do rekrutacji muszą wykazać się uzyskaniem w procesie rekrutacji minimum 150 punktów oraz oceny co najmniej dobrej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z wyżej wymienionych przedmiotów.

      Nauka w klasie cyberbezpieczeństwa rozpocznie się 1 września 2021 r. Czekamy zatem na młodych adeptów kryptologii w "Starym Ogólniaku"...

     • KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2020/2021

     • Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

       

      Regulamin

      Eliminacje rejonowe przeprowadzane są w szkołach macierzystych w terminach:

      Matematyka       – 23 listopada 2020 r. o godzinie 15:00 - MATEMATYKA.xls

      Chemia              – 25 listopada 2020 r. o godzinie 10:00 - CHEMIA.xls

      Geografia           – 25 listopada 2020 r. o godzinie 15:00 - GEOGRAFIA.xls

      Biologia              – 26 listopada 2020 r. o godzinie 10:00 BIOLOGIA_poprawiony.xls

      Fizyka                – 27 listopada 2020 r. o godzinie 10:00 - FIZYKA.xls

       

      Eliminacje Wojewódzkie dla uczniów z rejonu powiatu Stargardzkiego przeprowadzone zostaną w naszej szkole:

      Matematyka      - 02 luty 2021 r. o godzinie 15:00

      Chemia             - 05 luty 2021 r. o godzinie 15:00

      Geografia         - 08 luty 2021 r. o godzinie 15:00

      Biologia            - 09 luty 2021 r. o godzinie 15:00

      Fizyka              - 11 luty 2021 r. o godzinie 15:00

       

       

       

    • Zastępstwa
     • Zastępstwa

     • Wyświetl zmiany w zastępstwach w planie lekcji Ta szkoła nie opublikowała zastępstw przez ostatnich 30 dni.
  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie, ul. Staszica 2
   • liceum_szkola@poczta.onet.pl
   • j.szulczewski@interia.pl
   • tel. 91 578 35 75 fax 91 578 46 56
   • ul. Staszica 2 73-110 Stargard Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych