• REKRUTACJA

     • ​​​​​​

      I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

      im. Adama Mickiewicza

      w Stargardzie

      Rok szkolny 2021/2022
       

      Ogłaszamy nabór do klas pierwszych o kierunkach:

       

      I CB– Cyberbezpieczeństwo

      przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski.

      Przedmioty punktowane (świadectwo):  język angielski, matematyka, informatyka, fizyka

      Klasa będzie, jako jedyna w województwie, realizowała program eksperymentalny „CYBER.MIL z klasą”. Program ten jest opracowany przez Wojskową Akademię Techniczną i ma poszerzyć kompetencje uczniów liceum o treści z zakresu min. kryptologii, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, technik webowych i mobilnych, programowania. Absolwenci tej klasy otrzymają preferencyjne punkty w rekrutacji na wojskowe kierunki informatyczne WAT.

      Absolwenci tego kierunku mogą też wybrać kierunki na uczelniach  cywilnych takie jak: robotyka, informatyka, matematyka stosowana, bezpieczeństwo wewnętrzne, sieci teleinformatyczne.

       Klasa będzie liczyć maksymalnie 15 uczniów.

       

      I A – Matematyczno-fizyczny
      przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język obcy.

      Przedmioty punktowane (świadectwo):  język polski, matematyka, fizyka, język obcy.

       Absolwenci tego profilu najczęściej wybierali następujące kierunki studiów:

      - robotyka, mechatronika, energetyka, architektura, budownictwo, nawigacja, geodezja.

       

      I B – Matematyczno-geograficzny
      przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia język obcy.

      Przedmioty punktowane (świadectwo):  język polski, matematyka, geografia, język obcy.

      Absolwenci tego profilu najczęściej wybierali następujące kierunki studiów:

      - ekonomia, finanse i rachunkowość, stosunki gospodarcze, nawigacja okrętowa, zarządzanie, oceanotechnika.

       

      I C – Medyczny 1
      przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia i język angielski (w klasie tej drugim językiem obcym jest język niemiecki realizowany w zakresie podstawowym).

      Przedmioty punktowane (świadectwo):  język polski, matematyka, biologia, chemia.

      Absolwenci tego profilu najczęściej wybierali następujące kierunki studiów:

      - medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, ratownictwo, biotechnologia, inżynieria biomedyczna.

       

      I D – Medyczny 2
      przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia
      i język niemiecki (w klasie tej drugim językiem obcym jest język angielski realizowany w zakresie podstawowym).

      Przedmioty punktowane (świadectwo):  język polski, matematyka, biologia, chemia.

      Absolwenci tego profilu najczęściej wybierali następujące kierunki studiów:

      - medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, ratownictwo, biotechnologia, inżynieria biomedyczna.

       

      I E – Społeczno-prawny
      przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia wiedza o społeczeństwie (w klasie tej drugim językiem obcym jest język niemiecki realizowany w zakresie podstawowym).

      Przedmioty punktowane (świadectwo):  język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

      Absolwenci tego profilu najczęściej wybierali następujące kierunki studiów:

      - prawo, administracja,  stosunki międzynarodowe, politologia, historia, archeologia.

       

      I F – Psychologiczno-pedagogiczny
      przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia
      i język obcy
      .

      Przedmioty punktowane (świadectwo):  język polski, matematyka, biologia, język obcy.

      Absolwenci tego profilu najczęściej wybierali następujące kierunki studiów:

      - psychologia, pedagogika, filologie np. polska, angielska, germańska, biologia, ochrona środowiska

  • Galeria zdjęć

    brak danych