• Sukces w Szansie na Sukces

     • Warto realizować marzenie i cieszyć się z osiągnięć. Gratulujemy Łukaszowi Brodowskiemu wygranej w Szansie na sukces. 

      Następne ważne wydarzenie to występ w festiwalu piosenki w Opolu w 2021 roku.

      Jeszcze raz Gratulacje dla Łukasza i czekamy na kolejne osiągnięcia.

       

     • I Liceum Ogólnokształcące w programie cyberbezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej

     • Wojskowa Akademia Techniczna uroczyście zainaugurowała  program „CYBER.MIL z klasą”. Komisja konkursowa MON wyłoniła 16 szkół średnich (po jednej w każdym województwie) ubiegających się  o zakwalifikowanie do udziału w  programie.

      Wśród nich znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Stargardzie. Certyfikat z rąk ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odebrał dyrektor szkoły Andrzej Albrewczyński.

      Program zakłada naukę m.in.: kryptografii, historii kryptografii, cyberbezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

      W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, spotkania z wojskowymi ekspertami od cyberbezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony Narodowej pokrywa 80% kosztów nauki, pozostałe 20% to wkład własny Powiatu Stargardzkiego.

      Klasy powinny liczyć nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 uczniów. Program nauczania przedmiotów specjalistycznych w klasie cyberbezpieczeństwa realizuje się przez pierwsze 3 lata szkolne. Nauka w ostatniej klasie stanowi przygotowanie do egzaminu maturalnego.

      W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę oceny z matematyki, informatyki, fizyki oraz z języka angielskiego. Kandydaci przystępujący do rekrutacji muszą wykazać się uzyskaniem w procesie rekrutacji minimum 150 punktów oraz oceny co najmniej dobrej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z wyżej wymienionych przedmiotów.

      Nauka w klasie cyberbezpieczeństwa rozpocznie się 1 września 2021 r. Czekamy zatem na młodych adeptów kryptologii w "Starym Ogólniaku"...

  • Galeria zdjęć

    brak danych