• Wykaz przedmiotów punktowanych w czasie rekrutacji

    • I CB– Cyberbezpieczeństwo

     Przedmioty punktowane (świadectwo): język angielski, matematyka, informatyka, fizyka

     I A – Matematyczno-fizyczny

     Przedmioty punktowane (świadectwo): język polski, matematyka, fizyka, język obcy.

     I B – Matematyczno-geograficzny

     Przedmioty punktowane (świadectwo): język polski, matematyka, geografia, język obcy.

     I C – Humanistyczny

     Przedmioty punktowane (świadectwo): język polski,matematyka, historia, język obcy.

     I D – Medyczny z matematyką

     Przedmioty punktowane (świadectwo): język polski, matematyka, biologia, chemia.

     I E – Medyczny z językiem angielskim

     Przedmioty punktowane (świadectwo): język polski, matematyka, biologia, chemia.

     I F – Społeczno-prawny

     Przedmioty punktowane (świadectwo): język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

     I G – Psychologiczno-pedagogiczny

     Przedmioty punktowane (świadectwo): język polski, matematyka, biologia, język obcy.

     I H – Lingwistyczny

      

     Przedmioty punktowane (świadectwo): język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki.

 • Galeria zdjęć

   brak danych